Поръчай: 0888204961, 0895475341

Как работи Celliant?

Как работи Celliant?

cellant logo yatas
•Благодарение на съдържащите се естествени минерали в Celliant™, излъчваната топлина от човешкото тяло се отразява обратно и се запазва , нивото на кислород в кръвта и тъканите се увеличава
•Celliant™ дамаската съдържа в себе си следните естествени минерали – титаниев, силиконов и алуминиев диоксид

Титаниев диоксид : Абсорбира енергията

Титаниев диоксид

Силиконов диоксид(Silica): Отразява отлично светлината

Алуминиев диоксид:Увеличава температурата на излъчваната енергия

Алуминиев диоксид

За получаване на крайния продукт Celliant™ се преминава през различни процеси на обработка: минерaли се стриват на прах – правят се на гранули – от тях се правят фибри – а от тях влакна, докато накрая се получава крайния продукт

Прах минерали

Гранули минерали

Минерали влакна

•Celliant™ е технология, която може да модифицира видимата в инфрачервена светлина
•Celliant™ е технология, която връща обратно излъчваната топлина от човешкото тяло под форматата на инфрачервени лъчи
•Благодарение на тези показатели, кръвообръщението

Sanitized вентилационни капсули ортопедичен матрак Зимна страна негорима дамаска Лятна страна Pocket Spring HyCare Yatas антибактериална технология

Best sellers