Поръчай: 0888204961, 0895475341

правилната поддръжка на матрака

facebook-new2

Как да обръщаме матрака
Във връзка с правилната поддръжка на матрака е препоръчително той да бъде обръщан през съответния месец, така както е показано на схемите.
За да запазите максимално дълго качествата на своя матрак

1.Дайте на новия си матрак няколко часа проветрение след разопаковането му, проветрявайте помещението всяка сутрин по няколко минути, за да елиминирате влагата, събрала се в матрака.
2.Пазете вашия матрак чист – използвайте протектор!
3.Не позволявайте някой да скача или упражнява силен натиск върху вашия матрак, той не е изчислен за такова натоварване.
4.Не мокрете обилно матрака.
5.Не свивайте и прегъвайте вашия матрак под ъгъл повече от 20°.
6.Не махайте фирмената лента. Тя е нужна за идентификация и съдържа информация за експлоатацията на Вашия матрак.
7.Не използвайте почистващи химикали или разтворители. Прахосмукачката е най-подходящият начин за почистване.
8.Средният живот на един матрак, който се произвежда днес по света, е между 5 -10 години. Ползването на един матрак повече от 10 години не може да бъде нито здравословно, нито хигиенично.
9.Не преотстъпвайте старите си матраци на вашите деца или близки, щом вече не са добри за Вас, няма да са добри за никой друг!