Безплатна доставка в Европа за покупки над 1000 лв.
+359 888 204 961
matraci_klasik@abv.bg
Матраци в промоция Матраци с доживотна гаранция Луксозни матраци Италиански матраци Magniflex isleep

Промоция възглавници Magniflex 2 = 3

ПРОМОЦИЯ MAGNIFLEX: „БЪДИ С 3″

от 11.06.2012г. – до изчерпване на количествата

 ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e „Матракс“ ЕOОД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1. Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията (наричани по-долу „Официални Правила“).

Официалните Правила са изготвени и ще бъдат публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

  Информация за промоцията може да се получи:

на телефон 0700 11 117§

на Интернет страницата на Magniflex§ http://www.magniflex.bg/

на адрес: гр. София, бул. „България“ 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити,§ блок А, ет 2, офис 1

  2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва от 11.06.2012 г. и продължава до изчерпване на количествата.

3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на Р България във всички търговски обекти, партньори на Матракс ЕООД.

4. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Всеки клиент, който закупи наведнъж 2 бр. възглавници Magniflex (модел Anatomic, Memory, Sea Cell, Massage, Medic) в периода след 11.06.2012 г. до изчерпване на количествата получава още една възглавница Magniflex безплатнo, на стойност до по-ниската цена от закупените две възглавници.

Промоцията е валидна за следните продукти:

модели възглавници Magniflex: Anatomic, Memory, Sea Cell, Massage,§ Medic

Промоцията НЕ ВАЖИ:

в комбинация с други промоции и оферти§

5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на§ настоящите правила.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има неотменимото право да променя правилата на промоцията, както и да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

7. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

  Официалните Правила са публикувани на 06.06.2012 г. на сайта http://www.magniflex.bg/ Информация за промоцията може да бъде получена на телефон 0700 11 117 и на адрес: гр. София, бул. „България“ 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.

 

 © 2024 Център за Матраци
Матраци Класик ЕООД
Варна, ул. Цани Гинчев 4
Димитър Георгиев
BG148117530
Социални мрежи
София, бул. Братя Бъкстон 85
0892764364, 0896448227
София, бул. Симеоновско шосе 104
0898 552 533, 0896 448 227
София, бул. Черни връх 69А
0895 814 393, 0896 448 227
София, бул. България 53
0894 370 691, 0896 448 227
гр. Варна, ул. Васил Друмев 42
052 612 405, 0888 204 961
гр. Варна, ул. Отец Паисий 37
052 612 405, 0888 204 961
гр. Варна, ул. Прилеп 76
052 612 405, 0888 204 961
гр. Велико Търново, бул. България 29
0895 814 393, 0888 204 961