Поръчай: 0888204961, 0895475341

Условия за промоция аксесоари iSleep

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Организатор на промоцията e “Матракс” ЕOОД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.

Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Информация за промоцията може да се получи:

на телефон:  088820496

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 01.05.2020г. и продължава до 31.05.2020г. включително.

3.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на територията на Р. България във всички търговски обекти, партньори на Матракс ЕООД – Матраци Класик ЕООД

4. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията дава право на всяко лице, което закупи две възглавници/аксесоара, да получи трети ( този с най-ниска цена) безплатно.

Отстъпките и моделите, участващи в промоционалния механизъм, са както следва:

Възглавници: CoolComfort, VitalCare, MemoGel, Maxima,

Протектори: Easy, Comfort, Natura Eucalypt

Подматрачни рамки: Easy fix, Easy fix black

5. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)
Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на настоящите правила.